prague_novinky

Seminář „Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů“

Argeus, s.r.o. pořádá ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů seminář „Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů“ ve dnech 25. – 26. 3. 2019.

Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů.

OBSAH SEMINÁŘE: Definice podvodů. Indikátory podvodů. Předcházení podvodnému jednání. Zvládání rizikových oblastí podvodů. Odhalování podvodů. Práce s riziky podvodu. Šetření interního auditu. Auditorské postupy pro vyšetření podvodu. Forenzní vyšetřování. Ukázky softwarových aplikací, které zpracovávají rizika podvodného jednání.