o_nas

Argeus, s.r.o.

je kontinuálně se rozvíjející firmou, která reaguje na poptávku trhu a nabízí stále nové produkty a služby. Naši odborníci mají zkušenosti z předních mezinárodních i domácích konsultačních firem a bank. Naší silnou stránkou je kreativita, individuální přístup ke klientům. Každému klientovi jsou nabídnuty vybrané služby nebo produkty, které odpovídají jeho konkrétním potřebám v daný moment. Komplexní řešení požadavků našich klientů bývá často výsledkem spolupráce několika různých oddělení v rámci společnosti.

Ing. Radek Ščotka,

MBA

Je interní auditor se specializací na Risk Management. Jmenovaný vede projektové týmy při řízení rizik v různých oborech a odvětvích.

Ing. Ščotka je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, a dále si doplnil vzdělání MBA studiem Risk Managementu na The Free Swiss University of St. George´s.

Radek má dlouholetou praxi v bankovním sektoru se specializací na problematiku cenných papírů a investičního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti nabyl na poli auditu.

Věnuje se projektům řízení rizik v korporátní sféře českých i nadnárodních společností, vedl implementaci systémů a metodik řízení rizik, interních auditů prostřednictvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha českých i nadnárodních společností.

Radek Ščotka je aktivní v lektorské činnosti a zaměřuje se na propojení světa interního auditu, rizik a kontrolních prvků do praxe.

 

scotka_radek_photo2