about-us

Argeus, s.r.o.

is a continuously developing company, which responds to market demand and offering ever new products and services. Our experts have experience from leading international and domestic consulting firms and banks. Our strong point is creativity, individual approach to clients. Each client is offered selected services or products, which correspond to its specific needs at any given moment. A comprehensive solution to our clients ‘ requirements is often the result of cooperation of several different departments within the company.

Ing. Radek Ščotka,

MBA

Je interní auditor se specializací na Risk Management. Jmenovaný vede projektové týmy při řízení rizik v různých oborech a odvětvích.

Ing. Ščotka je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, a dále si doplnil vzdělání MBA studiem Risk Managementu na The Free Swiss University of St. George´s.

Radek má dlouholetou praxi v bankovním sektoru se specializací na problematiku cenných papírů a investičního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti nabyl na poli auditu.

Věnuje se projektům řízení rizik v korporátní sféře českých i nadnárodních společností, vedl implementaci systémů a metodik řízení rizik, interních auditů prostřednictvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha českých i nadnárodních společností.

Radek Ščotka je aktivní v lektorské činnosti a zaměřuje se na propojení světa interního auditu, rizik a kontrolních prvků do praxe.

 

scotka_radek_photo2