kontakt1

Seminář Risk Management I

Společnost pořádá 28/3/2019 seminář „Risk Management I.“, který je určen vedoucím pracovníkům, manažerům, interním auditorům, jejichž úloha spočívá zejména v řízení rizik a v kontrolních činnostech.

Cílem školení je obeznámit účastníky s identifikací, řízením, řešením rizik. Seminář seznámí účastníky s úlohami manažerů a vedoucích pracovníků. Získáte ucelené znalosti z oblasti řízení rizik. Na semináři budou projednána témata zejména v oblasti procesních rizik, systémových rizik, rizik outsourcingu, rizik výrobních, rizik z činnosti zaměstnanců, a dalších vybraných témat. Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace získáte prostřednictvím info@argeus.eu