podvody_novinky

Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů

Datum konání: 25. 5. – 26. 5. 2020

Obsah semináře:

  • Definice podvodů
  • Indikátory podvodů
  • Předcházení podvodnému jednání
  • Zvládání rizikových oblastí podvodů
  • Odhalování podvodů
  • Práce s riziky podvodu
  • Šetření interního auditu
  • Auditorské postupy pro vyšetření podvodu
  • Forenzní vyšetřování
  • Ukázky softwarových aplikací, které zpracovávají rizika podvodného jednání

Rozvrh Semináře:
9.00 – 16.00
Lektor: Ing. Ščotka Radek MBA

PDF pro stažení