Risk_management_front

Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi

Datum konání: 13. 5. – 14. 5. 2020

Obsah semináře:

 • Co všechno od Compliance očekávat
 • Účel a zaměření funkce Compliance u jednotlivých typů finančních institucí
 • Organizační a personální požadavky na Compliance u jednotlivých typů institucí
 • Vztah Compliance k managementu
 • Náplň Compliance – celková charakteristika
 • Vztah Compliance k předpisům proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)
 • Vztah Compliance k řízení rizik
 • Vztah Compliance k zajištění právních služeb
 • Monitoring právních předpisů a uznávaných standardů
 • Povinnosti Compliance ve vztahu k vnitřním předpisům
 • Kontrolní činnosti Compliance
 • Informační povinnosti
 • Vyřizování stížností a reklamací
 • Vedení evidencí
 • Vedení záznamů o činnosti, zprávy o činnosti

Rozvrh Semináře:
9.00 – 16.00
Lektoři:  Mgr. Novotný Petr, Ing. Ščotka Radek MBA