Scotka_Radek

Ing. Radek Ščotka, MBA

Je interní auditor se specializací na Risk Management. Jmenovaný vede projektové týmy při řízení rizik v různých oborech a odvětvích.

 

Ing. Ščotka je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, a dále si doplnil vzdělání MBA studiem Risk Managementu na The Free Swiss University of St. George´s.

 

Radek má dlouholetou praxi v bankovním sektoru se specializací na problematiku cenných papírů a investičního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti nabyl na poli auditu.

 

Věnuje se projektům řízení rizik v korporátní sféře českých i nadnárodních společností, vedl implementaci systémů a metodik řízení rizik, interních auditů prostřednictvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha českých i nadnárodních společností.

 

Radek Ščotka je aktivní v lektorské činnosti a zaměřuje se na propojení světa interního auditu, rizik a kontrolních prvků do praxe.