audit_novinky

Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi

Datum konání: 8. 6. – 9. 6. 2020

Obsah semináře:

  • Řízení rizik nadnárodních firem versus státní instituce
  • Příklady z praxe.
  • Strategie řízení rizik a risk apetite na studiích různých institucí.
  • Provázanost risk managementu a interního auditu.
  • Nesprávné nastavení Risk Managementu.
  • Případy selhání rizik.
  • Dokumentace interního auditora.
  • Softwary pro řízení rizik a pro provádění interních auditů.

Rozvrh Semináře:
9.00 – 16.00
Lektor: Ing. Ščotka Radek MBA