ESG poradenství

ESG poradenství

pexels-shvets-production-7516280

Zkratka ESG vznikla z anglických slov environmental, social, corporate governance.
Možná si kladete otázku, zda se vás ta tři písmenka „ESG“ týkají?
Pomůžeme Vám získat odpovědi na otázky, zda Vaše instituce splňuje nefinanční kritéria, která měří
dopad na životní prostředí (E), má správně vyřešený respekt k sociálním hodnotám (S) a vnímá
v reálném životě aspekty prospěšného řízení společností (G).
Pokud si potřebujete ověřit, zda ve Vaši společnosti jsou environmentální, sociální a požadavky
odpovědného řízení správně nastaveny, rádi Vám vysvětlíme všechny souvislosti, parametry, procesy
a potřebné kroky.

Česká republika je součástí Evropské Unie. Politika ESG hraje obrovskou roli v evropském
hospodářství i politice. Pokud tuto zkratku ESG zatím dobře neznají všichni občané, není to až tak
velký problém, ale musí ji znát vedení firem. Prakticky každé podnikání obsahuje i aspekty, které se
nedají změřit penězi, a přitom mohou být velmi důležité. Ať už se jedná o dopady na životní
prostředí, které je tím největším cílem, nebo třeba na komunity, ve kterých firmy fungují, poctivé
řízení firem s dlouhodobými cíli a podobně.
Klíčový je udržitelný rozvoj, je to takový druh rozvoje, který se zároveň snaží odstranit nebo zmírnit
negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Jste připraveni na udržitelný
rozvoj?

pexels-son-tung-tran-7454385