kontakt3

Nová školení v prosinci 2016

 • Argeus, s.r.o. pořádá dne 5. 12. 2016 ve spolupráci s Českým institutem interního auditu UNIVERZITU INTERNÍHO AUDITU, jedná se o komplexní vzdělávací projekt, seminář bude zaměřen na oblast cenných papírů.
 • Argeus, s.r.o. pořádá ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů seminář „INTERNÍ AUDIT ZAMĚŘENÝ NA PODVODNÉ JEDNÁNÍ” ve dnech 12. 12. – 13. 12. 2016. Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů. OBSAH SEMINÁŘE:
  • Definice podvodů.
  • Indikátory podvodů.
  • Předcházení podvodnému jednání.
  • Zvládání rizikových oblastí podvodů.
  • Odhalování podvodů.
  • Práce s riziky podvodu.
  • Šetření interního auditu.
  • Auditorské postupy pro vyšetření podvodu.
  • Forenzní vyšetřování.
  • Ukázky softwarových aplikací, které zpracovávají rizika podvodného jednání.