Litavsky_Zdenko

JUDr. Zdenko Litavský

Zajištuje pro Argeus, s.r.o. služby v oblasti pojištění všech rizik. JUDr. Litavský ošetřuje díky různým i upraveným pojišťovacím produktům klientovy potřeby tak, aby klient uřídil klíčová rizika. Poskytuje poradenské služby v oblasti organizačně-právní, ekonomických a finančních vztahů, včetně podpory k efektivitě při jednáních s advokátními kancelářemi před a i při poskytování právní pomoci.

 

Zdenko Litavský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy se specializací na finanční právo. Zaměření na ekonomiku, včetně správy majetku je spojeno s celým jeho profesním životem.

 

První zkušenosti nabyl jako interní aspirant, dále asistent GŘ velkého vydavatelství a nakladatelství, výkonný ředitel velkého finančního a nemovitého majetku, manažer firem v oblastí řízení a ekonomiky.

Nyní je jednatelem České pojišťovací společnosti, s.r.o. s působností v celé ČR.

 

JUDr. Zdenko Litavský  působí mimo jiné v oblasti řízení rizik i prostřednictvím pojištění pohledávek, pro širokou klientelu a s využitím různých řešení pro specifická rizika na klíč. Pojištění pohledávek chrání klienty nejen v případě nepředvídatelného platebního selhání odběratelů, ale tato činnost je mimo jiné i prevencí ve smluvním procesu tak, aby klient nebyl tímto rizikem zasažen, resp. aby jeho rizika byla omezena na minimum.