Risk management

risk_management_photo1

Jakákoliv aktivita je spojena s určitou mírou rizika. Naše společnost Vám pomůže nastavit rizika na přijatelnou úroveň tak, aby Vás neohrožovala a byla pod kontrolou. Klientům nabízíme v oblasti řízení rizik jejich metodické zavedení ve společnosti, nastavení do stávající struktury, proškolení managementu a zodpovědných pracovníků za jednotlivá rizika. Proces řízení rizik je velmi sofistikovaný a komplexní celek. Pro systémové řešení nabízíme i speciální software „Global Risk“ a “Risk Control”. Jedná se o produkty pro řízení rizik společností různého typu, velikosti, struktury, oborového zaměření, jelikož má univerzální platformu s možností vysoké variability definitivní uživatelské podoby. Aplikace slouží k evidenci, výpočtu, vyhodnocování, řešení, sledování veškerých rizik, která společnost při své činnosti podstupuje, či může se s nimi setkat.

 

Aplikováním “Risk Managementu” Vám nabízíme systém pro řízení rizik všech organizačních jednotek společnosti, řízení aktiv a pasiv společnosti při maximalizaci zisku na odpovídající úrovni rizika, omezení rizik na přijatelnou míru v souladu s businessem, kontrolu a sledování plnění úkolů, podporu managementu při plnění cílů, předchází překvapením, chrání majetek a image společnosti, snižuje náklady, prosazuje inovativní kulturu řízení, je základnou pro správnou Corporate Governance, zvyšuje pravděpodobnost úspěchu společnosti a výnos akcionářů, propojí stávajícími informačními toky do jednoho celku, řídí ziskovost ve vazbě na nově nastavenou strategii rizik, odstraní neidentifikovatelná, anonymní rizika, přiřadí vlastníka a odpovědné osoby k riziku. Poskytuje jednotný reporting, propojení s kvalitáři, kontrolory, auditory.

Kreditní rizika

Nabízíme prověření Vašeho obchodního partnera pomocí studie o kreditním riziku.
Uvádíme příklad analýzy platební schopnosti a vůle s podrobným vysvětlujícím popisem.

Příklad analýzy zde

risk_management_photo2