Project management

project_management_photo2

Pro aktivity velkého investorského rozsahu nabízíme řízení projektů prostřednictvím “Project Managementu”, který velmi sofistikovaným způsobem klienta provede veškerými úskalími a etapami prací ve spolupráci s našimi odborníky, které na jednotlivé fáze nabízíme.

Typickým rysem dnešního globalizovaného světa jsou dynamické změny, které nutí organizace klást důraz na rychlost inovace, kvalitu nabízených výrobků a služeb a celkovou efektivitu podnikání. Většina nezbytných změn má projektový charakter a vyžaduje spolupráci v rámci multidisciplinárních týmů erudovaných specialistů, kde je samozřejmým požadavkem efektivní využití jejich kapacity. To způsobuje, že význam projektového řízení roste a pro mnoho organizací se stává kritickým z hlediska plnění jejich strategických záměrů. Společnost Argeus Vám nabízí řešení Vašich specifických projektů, problémů, cílů prostřednictvím “Project Managementu”.

Součástí řešení jsou konzultační a implementační služby, analýza stávajícího stavu projektového řízení, zákaznické úpravy metodiky, školení, training manažerů a podpora při realizaci jednotlivých projektů. Vysokou přidanou hodnotu spatřujeme po následné aplikaci služeb “Project Managementu” v racionální, zdokumentované a vyvážené skladbě portfolia Vašich produktů a služeb, existenci jasných a transparentních pravidel fungování. Systém Vám umožní zjednodušené vytvoření harmonogramu, dokončení projektů včas a bez překročení rozpočtu nebo snížení rozsahu a kvality, efektivní využívání zdrojů, sdílení a sledování aktuálních informací, snížení chybovosti a eliminace výskytů potřeby přepracování částí projektů, nastavení a aktualizace meziprojektových vazeb, reportování stavu, uchování zkušeností a poučení z dokončených projektů a jejich využití pro následná zlepšení.

project_management_photo1