Příklady řízení rizik

Rádi bychom Vás pozvali na seminář s názvem Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi u různých společností  pořádaného ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů.

Seminář  je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách.

Jeho cílem je předvést řadu příkladů řízení rizik v globální firmě s provázaností na provádění interního auditu. Představíme si analýzy, řešení a řízení rizik na aktuálních případech. Hlavním cílem je účastníkovi předvést interní audit v praxi a to z různých oblastí a společností.

Termín: 24.  – 25. 9. 2014

Argeus_CIIA_IA a RM 2014 09 24 25