Interní audit připravenosti instituce na GDPR

Praktický výkon forenzního auditu

Argeus, s.r.o. pořádá dne 9. 2. 2017 ve spolupráci s Českým institutem interního auditu seminář „PRAKTICKÝ VÝKON FORENZNÍHO AUDITU”.Cílem je demonstrovat rizika podvodnému jednání a vysvětlit procesy forenzního auditního šetření při odhalování podvodů.OBSAH SEMINÁŘE: Příprava forenzního auditního šetření Informace k šetření Cíl forenzního auditu Rozsah šetření Přístup k anti-fraud policy Plán forenzního šetření Požadavky na personální odbornosti Provedení šetření Zpráva Právní posouzení Využití softwarů při forenzních auditech

Nová školení v prosinci 2016

Argeus, s.r.o. pořádá dne 5. 12. 2016 ve spolupráci s Českým institutem interního auditu UNIVERZITU INTERNÍHO AUDITU, jedná se o komplexní vzdělávací projekt, seminář bude zaměřen na oblast cenných papírů. Argeus, s.r.o. pořádá ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů seminář „INTERNÍ AUDIT ZAMĚŘENÝ NA PODVODNÉ JEDNÁNÍ” ve dnech 12. 12. – 13. 12. 2016. Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů. OBSAH SEMINÁŘE: Definice podvodů. Indikátory podvodů. Předcházení podvodnému jednání. Zvládání rizikových oblastí podvodů. Odhalování podvodů. Práce s riziky podvodu. Šetření interního auditu. Auditorské postupy pro vyšetření podvodu. Forenzní vyšetřování. Ukázky softwarových aplikací, které zpracovávají rizika podvodného jednání.  

Společnost Argeus, s.r.o. slaví 13 let od svého založení a působení na trhu

Společnost Argeus, s.r.o. slaví 13 let od svého založení a působení na trhu Našim cílem je nadále poskytovat služby s řádnou péčí a precizností, na kterou jsou naši klienti celých 13 let zvyklí. Seznamte se s našimi experty, kteří vám vysvětlí „Desatero“, dle kterého se řídí naši úspěšní zákazníci. Společnost Argeus, s.r.o. má za cíl dynamický rozvoj i v příštích 13 letech. Plánem je další rozšíření svých služeb v České republice ale i v zahraničí. V rámci oslav třináctiletého výročí společnosti nabízíme 13 % slevu na nové objednávky naší celé produktové řady po celý rok 2018! Kontaktujte nás na email: info@argeus.eu a nebo telefonicky 00420 774 274 387 Začněte s námi 14. rok s 13 % slevou! Kontaktujte nás na email: info@argeus.eu a nebo telefonicky 00420 774 274 387

Nová školení v květnu a červnu 2015

  Rádi bychom Vás pozvali na nově pořádaná školení, která jsou organizovaná po záštitou Českého institutu interních auditorů.   “Jak si správně poradí interní auditor s riziky?”               “Případová studie řízení rizik a interního auditu dle vašich potřeb.”  Datum: 26. – 27. května 2015                                                   Datum: 15. – 16. června 2015