Nová školení pro rok 2015

  • Interní audit projektů: 20.-21.4.2015
  • Jak si správně poradí IA s riziky: 26. – 27. 5. 2015
  • Případová studie řízení rizik: 15. – 16. 6. 2015
Bližší informace budou zveřejněny na začátku následujícího roku.
Těšíme se na Vaši účast.