Secka_Monika

Ing. Monika Secká

Je je interní auditorka, která se věnuje procesně orientovaným auditům.

 

Monika je absolventkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Zkušenosti v interním auditu nabyla při auditu v oblasti cenných papírů.

 

V současnosti se Ing. Monika Secká věnuje auditním rizikům v oblasti Compliance. Specializuje se na AML & Anti-fraud audity, kdy ověřuje udržování kvalitního AML & Anti-Fraud programu. Audituje práci specialistů a analytiků zodpovědných za nastavování procesu minimalizaci ztrát z podvodů a zajišťování souladu interních procedur s regulatorními požadavky v oblasti praní špinavých peněz, financování terorismu a CRS/FATCA.