Mezinárodní obchod

Nebojte se proniknout do Německa a Švýcarska, pomůžeme Vám ošetřit rizika

Spolupráce švýcarské a české společnosti je zaměřená na poradenství v oblasti zprostředkování exportu do Švýcarska a Německa.

Zajištujeme zákazníkům podporu mezinárodního obchodu, navazujících finančních služeb a řízení rizik, která souvisejí s exportním financováním, zahraničními investicemi a mezinárodními transakcemi, včetně pojištění exportních projektů a investic do SRN a Švýcarska.

Zákazníkům nabízíme a zajištujeme všechny produkty a služby při přípravě, nastavení, jištění a následné realizaci mezinárodního obchodu. Tradiční a silná spolupráce týmů Mikova Systems GmbH & Argeus, s.r.o. poskytuje ucelený proces vypořádání jednotlivých exportních případů a mezinárodních investic, a to zejména pro malé a střední firmy v níže uvedených oblastech:

 • Export zboží, technologií
 • Automotive a dopravní prostředky
 • Potravinářský průmysl
 • Strojírenský průmysl
 • Elektrotechnický průmysl
 • Stavební průmysl
 • Sklářský průmysl
 • a další sektory

Naše služby a produkty jsou určeny také pro velké firmy – orientované na export, které potřebují velmi specifické služby u exportních transakcí a investic a zatím se jim v zemích Spolkové republiky Německo a Švýcarské federace nepodařilo prosadit v očekávané míře.

Co vám můžeme nabídnout? Neboli příklady služeb pro Vás.

A) Asistence při Vaši expanzi do Švýcarska či Spolkové republiky Německo:

 • Informace o konkrétním trhu: zákaznická struktura, odběratelská sít, konkurenti, jejich hosp. výsledky, nabídky a portfolio výrobků a služeb.
 • Informace o podnikatelském prostředí: Pobídky vlády, regulace, zákony, instituce, specifická ustanovení, celní, resp. vývozně – dovozní problematika.
 • Asistence při založení firmy/pobočky: Komunikace s úřady, notářskými kancelářemi ci bankou, asistence při hledání konkrétní lokality a při uzavíraní smluv.
 • Pomoc s náborem místního managementu a pracovníků.
 • Účetnictví, daňové poradenství a audit skrz naše pracovníky či spolupracující firmy.
 • Ochrana duševního vlastnictví.
 • Mediace konfliktu se zahraničními obch. partnery či dodavateli, vč. upozornění na kulturní rozdíly či rozdíly v obch. praxi.

B) Asistence s reprezentací Vaší firmy v daných zemích:

 • Služby „virtual office“ tzn. práce sekretariátu, vč. zásilkové činnosti, bez nutnosti vlastního zahraničního personálu.
 • Interim management, tj. řízení podniku v přechodném období, např. krátce po založení zahraniční pobočky, během firemní transformace či strategické změny či v mezičase po náhlém odchodu CEO bez nástupce.
 • Zastoupeni v místních hospodářských komorách a zájmových uskupeních.
 • Pomoc s organizaci promo – akcí či s účastí na veletrzích.

C) Asistence při harmonizaci činností v daných zemích:

 • Školení pro management a pracovníky: Odborné kurzy a workshopy přímo na pracovišti, příp. spojené s jazykovými kurzy v odborné terminologii.
 • Asistence s celofiremním sjednocením norem kvality či s přizpůsobením se lokálním požadavkům/specifikům.
 • Tvorba mezinárodní firemní knowledge databáze a/či celofiremní akademie.
 • Asistence při vybudování účinné celofiremní personalistiky, vč. mentoringu, systému pro vyhodnocování výkonnosti pracovníků, motivačního systému atd.

D) Asistence s dalším rozvojem firmy v daných zemích:

 • Strategické řízení.
 • Inovační řízení, vč. možnosti zprostředkovat spolupráci s renomovanými výzkumnými centry a ústavy ve Švýcarsku.
 • Change management, tj. řízení změn: Ambiciózní interdisciplinární projekty probíhající současně skrz celou organizační strukturu a skrz mnoho či všechna firemní oddělení.
 • Procesní řízení a řízení kvality. Asistence se zavedením či prohloubením aplikace kaizen, total quality management, lean Six Sigma atp.
 • Vnitropodnikové kampaně.
 • PR

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme přes níže uvedený email a sjednáme osobní schůzku

Email: export@argeus.eu