Interní audit

interni_audit_photo3

Interní, tedy vnitřní audit, tyto ujišťovací služby představují objektivní posouzení informací, které provede interní auditor tak, aby mohl poskytnout nezávislý názor nebo závěr ohledně procesu, systému nebo jiného předmětu posouzení. Charakter a rozsah ujišťovací zakázky určuje auditor.

Konzultační služby mají charakter poradenství a jsou prováděny na základě specifické žádosti klienta. Charakter a rozsah konzultační zakázky je předmětem dohody s klientem. Konzultační služby zahrnují dvě strany:

 • interní auditor, který poskytuje konzultaci
 • klienta, který požaduje a přijímá konzultaci

Při poskytnutí konzultační služby interní auditor zachovává objektivitu a nepředpokládá manažerskou odpovědnost.

Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci.

Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systémů řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.

Předmětem práce interního auditu je přinést metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících, kontrolních procesů, správy a řízení společnosti s důrazem na:

interni_audit_photo1
interni_audit_photo2
 • odpovídající identifikaci a řízení rizik
 • spolupráci různých skupin v rámci systému správy a řízení společnosti
 • přesnost
 • spolehlivost
 • včasnost finančních, manažerských a provozních informací
 • postup zaměstnanců v souladu se zásadami, standardy, interními postupy, legislativou a regulativy
 • hospodárné využití zdrojů, získávání a jejich ochrana
 • dosahování programů, plánů a cílů společnosti
 • kontrolní a řídící procesy podporující kvalitu
 • procesy zlepšování