Interní audit projektů, řízení rizik v praxi

Rádi bychom Vás pozvali na školení, které je organizované pod záštitou Českého institutu interních auditorů. 

Datum: 20. – 21. dubna 2015

interní audit projektů rizeni rizik v praxi