Kinc_Frantisek

Ing. František Kinc

František je risk manažer, který se zaměřuje na problematiku kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti.

 

Ing. Kinc absolvoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU v Ostravě. Profesní dovednosti nabyl v bankovním sektoru, kde léta působil v odděleních řízení rizik a další zkušenosti nabyl při procesech interního auditu v oblasti cenných papírů.

 

V současnosti se František věnuje z pozice specialisty úvěrovým rizikům, vyhodnocuje úvěrové riziko jednotlivých obchodních případů, sleduje ukazatele úvěrové likvidity a zajišťuje prosazování metodiky řízení úvěrové angažovanosti. V rámci svěřené oblasti řídí úvěrové riziko a navrhuje opatření k odstranění nežádoucího stavu a dosažení optimálních výsledků v rámci portfolia a ve vztahu ke konkrétnímu obchodnímu případu.