Compliance

complience_photo1

Compliance zajišťuje dosažení shody podnikání s právními a regulatorními požadavky pro činnost tohoto subjektu stanovené.

Compliance identifikuje a ošetřuje rizika, která by mohla vzniknout z této neshody, a to především rizika porušení právních nebo jiných předpisů a z toho plynoucích veřejnoprávních nebo soukromoprávních důsledků.

Compliance je součástí vnitřního kontrolního systému společnosti.

Compliance aktivity zahrnují úkony udržující danou firmu v souladu s požadavky právních předpisů a doporučením regulátorů.

Důležitou součástí činnosti compliance je také komunikace s kompetentními autoritami, nejčastěji s

Českou národní bankou.