Celofiremní řízení rizik a následná realizace interního auditu

Rádi bychom Vás pozvali na seminář s názvem Celofiremní řízení rizik a následná realizace interního auditu pořádaného ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů.

Cílem semináře je předvést řízení rizik ve společnosti a vysvětlit kroky pro úspěšné nastavení rizikově orientovaného interního auditu. Úkolem je poskytnout komplexní přehled řízení rizik v různých typech společností s řadou příkladů.

Seminář je určen pro interní auditory, zaměstnance odpovědné za řízení rizik, vedoucí pracovníky a kontrolní pracovníky, kteří zodpovídají za dílčí rizika.

Termín: 24.-25.11. 2014